با سلام دانشجویان گرامی توجه فرمایید

تمام برنامه های مربوط به 95/2/13 به 95/2/20  تغییر یافته است.

زمان برگزاری کلاس فوق العاده تحلیل و طراحی شی گرا

ساعت 11-:15-9:45-و-13-11:30 

95/2/20

میانترم تحلیل و طراحی شی گرا (فصل1-2-تستی)  95/2/20

مستند سازی نرم افزار (نمونه سئوالات سالهای 90 تا 94 بعلاوه تابستان ها-تستی)   95/2/20

فناوری اطلاعات برای مدیران (نمونه سئوالات سالهای 90 تا 94 بعلاوه تابستان ها-تستی)   95/2/20

منبع : گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور کنگاوربرنامه میانترم
برچسب ها : تستی ,تستی   95 ,بعلاوه تابستان ,سئوالات سالهای ,نمونه سئوالات ,نمونه سئوالات سالهای